Foto: Heidi Larsen

Stor demonstrasjon mot NorthConnect utafor Stortinget 9. mars 2020

Reportasjar frå demonstrasjonen utafor Stortinget måndag 9. mars 2020:

 


Foto: Heidi Larsen